Robert Żołędziewski LOGO  5/2013

Okładka

Stylizacja i make-up:  Jola Stefańska

Zdjęcia : Michał Mutor

Wydawca

agora