Robert Żołędziewski LOGO  5/2013

Stylizacja i make-up:  Jola Stefańska

Zdjęcia : Michał Mutor

AGORA